Schizofrenia zdezorganizowana

Schizofrenia zdezorganizowana

Ten typ schizofrenii może być także spotkany pod nazwą hebefrenia. Podtyp ten scharakteryzować można jako objawiający się niespójnością, absurdalnością oraz całkowitą nieadekwatnością jeśli chodzi o reakcje emocjonalne, często jest to też ich całkowity brak. Dodatkowo zauważalna jest wzmożona wrażliwość na zewnętrzne bodźcem gdzie jednocześnie wrażliwość na te pochodzące od zewnątrz zostaje strasznie osłabiona. Dodatkowo w przypadku tym można wyróżnić dodatkowo występowania różnego typu halucynacji, czy też urojeń. Schizofrenia taka rozpocząć może się już wcześnie gdyż w okolicach piętnastego roku życia. Jednym z charakterystycznych elementów jest swoiste poczucie pustki. Schizofrenię tą uważa się dodatkowo za ostateczną już postać całego zespołu czynników wpływających na dezorganizację jednostki.